عملکرد شش ماهه هسته گزینش

   طبق اظهارات سر کار خانم عزیزی مدیر هسته گزینش استانداری از تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۰تا کنون تعداد ۱۶۹۷ نفر   ( شامل نیروهای  استانداری ، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه ، دهیاری و  شهرداریها ی استان ) جهت سیر مراحل گزینشی به هسته معرفی شده اند که از این تعداد ۶۷۷ پرونده صدور رای گردیده است .

همچنین ایشان اظهار داشتند: تعداد ۲۲۴۷ استعلام در راستای تایید صلاحیت داوطلبین از مراجع ذیصلاح انجام گرفته و در جهت سیر مراحل گزینشی پرونده از تعداد ۴۹۹۴ منبع در سطح استان                                                                                                         تحقیقات بعمل آمده است .

وی با اشاره به اینکه تعداد کل مصاحبه های انجام گرفته در مدت زمان مذکور ۴۳۶ فقره می باشد ، تعداد جلسات برگزار شده جهت بررسی نهایی این پرونده ها  را ۴۰ مورد عنوان نمود ، که جهت تکمیل سیر مراحل گزینشی پرونده های مذکور بیش از ۲۰۰۰ مکاتبات اداری انجام گرفته است .